Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các trường hợp được hoãn thi hành án dân sự

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 26/07/2021

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Xin cho hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành các trường hợp nào được hoãn thi hành án dân sự? Cảm ơn đã tư vấn!

Phòng Luật - ACDC tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định các trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án bao gồm:

- Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;

- Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

- Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

- Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo thủ tục xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án và giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; tài sản được kê biên nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

- Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định;

- Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;

- Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

- Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
Hotline:
 024 6329 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.