Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời gian và mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động khi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 11/10/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi nghe nói tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ có chế độ về hỗ trợ học nghề. Tôi muốn hỏi về mức hỗ trợ như thế nào và thời gian hỗ trợ là bao lâu? Xin cảm ơn. 

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 42 Luật Việc làm năm 2013 quy định về 04 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có hỗ trợ học nghề.

Căn cứ theo Điều 56 Luật Việc làm năm 2013 quy định về thời gian, mức hỗ trợ học nghề như sau:

- Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

- Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. quy định cụ thể về mức hỗ trợ học nghề như sau:

“1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.” 

Theo quy định trên, chi phí hỗ trợ học nghề tối đa là 01 triệu đồng/người/tháng và được nhận không quá 6 tháng. Trong trường hợp mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ trên thì phần vượt quá sẽ do người lao động tự chi trả.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Hotline: 024 6239 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage Facebook: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.