Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hồ sơ và thủ tục hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 06/10/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi được thông báo đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động nhưng không biết phải làm giấy tờ như thế nào? Mong được tư vấn.

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Căn cứ Điều 26 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP.

- Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện; đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng.

- Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng, không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng.

2. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động

Căn cứ Điều 27 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động như sau:

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trên cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho người lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Hotline: 024 6239 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage Facebook: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.