Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 05/10/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi nghe nói người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hỗ trợ về phục hồi chức năng lao động không biết có đúng không? Nếu có thì chế độ như thế nào?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

  1. Về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Căn cứ Điều 24 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau:

“Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:

1. Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy, khi đáp ứng đủ 03 điều kiện trên thì người lao động sẽ được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động.

  1. Về mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng

Căn cứ Điều 25 Nghị định 88/2020/NĐ-CP về mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động quy định như sau:

- Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động: tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/người/lượt.

- Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động: là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Như vậy, điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định trên.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng.
Người khuyết tật và người thân của người khuyết tật nếu có nhu cầu có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Hotline: 024 6239 1019 hoặc 024 6291 0814 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Email: tuvan@acdc.org.vn
Fanpage Facebook: Viện ACDC
Đây là dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí dành cho người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên toàn quốc.