Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

  • Thực hiện: Lê Thảo
  • 27/09/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với một công ty ở thành phố H. Do hoàn cảnh gia đình và lý do cá nhân, tôi muốn xin nghỉ việc để về quê, không làm việc ở thành phố H nữa. Xin cho hỏi, trong trường hợp này, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 156 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai:

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.”

Như vậy, anh/chị đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty thì anh/chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động với công ty nhưng với điều kiện là anh/chị phải báo trước cho công ty ít nhất 45 ngày theo đúng quy định của pháp luật (trừ trường hợp thuộc đối tượng được quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai theo Điều 156 Bộ luật lao động năm 2012 đã được nêu ở trên).

* Lưu ý: Thời gian báo trước có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 45 ngày theo quy định nếu anh/chị và công ty có thỏa thuận khác phù hợp với hoàn cảnh của anh/chị, cũng như phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.