Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thay đổi nơi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 23/05/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hiện nay, tôi đã chuyển đến sinh sống tại một xã khác nhưng khá xa nơi ở cũ và đã đăng ký tạm trú tại đây. Dù vẫn trong cùng một huyện, nhưng nhận trợ cấp hàng tháng rất khó khăn. Tôi có thể chuyển nơi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng về nơi tôi đang sinh sống được không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 8 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định hai thủ tục chuyển nơi nhận trợ cấp hàng tháng khi đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thay đối nơi cư trú như sau:

- Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Lưu ý: Căn cứ theo Điều 1 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về cư trú: “Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú”.

Do đó, với trường hợp của anh/chị muốn thay đổi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng từ xã này sang xã khác nhưng vẫn trong cùng phạm vi huyện thì khi đó, việc thay đổi nơi nhận trợ cấp hàng tháng được thực hiện như sau:

1. Về hồ sơ: Văn bản kiến nghị

Số lượng: 01.

2. Trình tự thủ tục:

Bước 1: Anh/chị hoặc người giám hộ của anh/chị có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho anh/chị theo địa chỉ nơi cư trú mới.