Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Xử phạt vi phạm hành chính khi điều khiển phương tiện giao thông không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực

  • Thực hiện: Loan Nguyễn
  • 22/05/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi được biết khi điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông mà không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Xin hỏi có phải như vậy không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

1. Trách nhiệm mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện xe cơ giới:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

“2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũng quy định:

“1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những giấy tờ phải mang theo khi người điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông.

2. Mức xử phạt vi phạm hành chính khi điều khiển phương tiện giao thông không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

Trường hợp người điều khiển xe cơ giới không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt như sau:

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (điểm a, khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

- Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng (điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).