Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính

  • Thực hiện: Mỹ Hạnh
  • 19/05/2020

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cho tôi hỏi có trường hợp nào được nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Điều 79 Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012 quy định về nộp tiền phạt nhiều lần như sau:

1. Về điều kiện được nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ 02 căn cứ sau:

- Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

- Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

3. Mức nộp phạt lần thứ nhất

Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

4. Thẩm quyền và hình thức quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.