Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Có được ủy quyền người khác đến nhận trợ cấp thất nghiệp không?

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 19/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi đang trong thời gian ở “cữ” (mới sinh con) nên không thể đi nhận trợ cấp thất nghiệp thì có thể ủy quyền cho chồng đi lấy được không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không trực tiếp đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, pháp luật vẫn đặt ra cho họ những trường hợp ngoại lệ. Theo đó, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận nếu thuộc trường hợp:

- Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

- Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu nơi vào một trong những trường hợp bất khả khảng thì người lao động hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.