Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghỉ việc trái luật, có được trả Sổ bảo hiểm xã hội?

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 14/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi tự ý xin nghỉ việc tại Công ty cũ mà không báo trước 30 ngày. Sau đó, tôi đi làm ở Công ty mới thì họ yêu cầu tôi phải nộp sổ BHXH. Tôi quay lại Công ty cũ để lấy sổ thì Công ty cũ không trả cho tôi với lý do tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Xin hỏi, Công ty cũ trả lời tôi như thế có đúng không?  

Phòng Luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Theo Điều 49 của Luật Việc làm 2013, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật chỉ bị mất một số quyền lợi và phải thực hiện một số nghĩa vụ như: Không được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp; Phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước…

Như vậy, khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật vẫn được trả Sổ bảo hiểm xã hội theo đúng thời hạn như quy định.

Theo quy định của khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, thời hạn trả sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc như sau

"Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Căn cứ quy định nêu trên, trong ít nhất 07 ngày làm việc hoặc chậm nhất là 30 ngày, người lao động sẽ được chủ sử dụng lao động trả Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người sử dụng lao động không trả Sổ bảo hiểm xã hội đúng hạn, người lao động có thể khiếu nại theo thủ tục được hướng dẫn tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.