Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đăng kí kết hôn lưu động

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 11/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Con gái tôi và chồng sắp cưới của con đều là người khuyết tật vận động đặc biệt nặng, đi lại khó khăn, hai con yêu thương nhau nên các con và hai bên gia đình đều muốn tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn cho hai cháu. Do điều kiện đi lại khó khăn, tôi được biết có thể xin đăng ký kết hôn lưu động cho đối tượng là người khuyết tật được không?

Phòng Luật trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định các trường hợp được đăng ký kết hôn lưu động.

Trường hợp hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lưu động.

Về thủ tục: căn cứ Điều 16 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về thủ tục đăng ký kết hôn lưu động như sau:

- Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động. Tại địa điểm đăng ký lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh về điều kiện kết hôn của các bên; hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn trả kết quả đăng ký kết hôn lưu động không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

- Trong thời hạn 05 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 15/2015/TT-BTP, nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động.

Như vậy, thời hạn trả kết quả đăng ký kết hôn lưu động không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tiến hành trao Giấy chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lưu động. Bác có thể ra UBND xã gặp công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã để được hướng dẫn cụ thể.