Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời hạn sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 10/05/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Cách đây một năm tôi có đi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đi đăng ký kết hôn nhưng vì nhiều lý do chúng tôi chưa đăng ký. Bây giờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của tôi còn sử dụng được không? Nếu không được thì thủ tục cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có gì khác với cấp lần đầu không?

Phòng Luật trung tâm ACDC tư vấn:

Về thời hạn sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

“Điều 23. Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Như vậy, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của anh/chị đã hết hạn sử dụng. Trong trường hợp anh.chị xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì vẫn thực hiện thủ tục như khi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần đầu nhưng lưu ý cần nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đó.

Thủ tục xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

Bước 1: Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định.