Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính có được phạt tiền không?

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 07/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật, tôi muốn hỏi về một vấn đề như sau: Hôm qua, con tôi (15 tuổi) là người trực tiếp điều khiển xe Honda cub 50cc và không đội mũ bảo hiểm. Sau đó, con tôi đã bị cảnh sát giao thông phạt 200.000 đồng do chưa đủ tuổi lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Xin hỏi việc con tôi bị phạt như vậy có đúng hay không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Trước hết, theo quy định tại khoản 2 Điều 30 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008:

  • Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.
  • Độ tuổi của người lái xe quy định như sau:

+ Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3;

+ Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự.

Như vậy, con của anh/chị năm nay 15 tuổi là người trực tiếp điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh 50cm3 và không đội mũ bảo hiểm nên đã vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Căn cứ khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên được áp dụng như sau: Việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt tiền”.

Đồng thời, theo Điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, hình thức cảnh cáo được áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện: “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản”.

Như vậy, những hành vi trên của con anh/chị là hành vi do người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện nên chỉ áp dụng hình phạt cảnh cáo, không áp dụng hình phạt tiền. Do đó, việc cảnh sát giao thông phạt tiền 200.000 đồng cho lỗi vi phạm của con anh/chị là trái với quy định của pháp luật.