Nghị định 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2018 Tăng so với mức lương tối thiểu năm 2017 theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP
Vùng I 3.980.000 đồng/tháng Tăng 230.000 đồng
Vùng II 3.530.000 đồng/tháng Tăng 210.000 đồng
Vùng III 3.090.000 đồng/tháng Tăng 190.000 đồng
Vùng IV 2.760.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuậntrả lương. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó, đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Nghị định đã điều chỉnh phân vùng với một số huyện, thị xã như sau:

+ Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng I;

+ Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng II;

+ Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thuộc vùng II;

+ Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuộc vùng II.

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/01/2018.

Vui lòng theo dõi tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-141-2017-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-359510.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Thông tư 103/2017/TT-BTC 27 12 2017

Nghị định 144/2017/NĐ-CP 26 12 2017

Quyết định 2045/QĐ-TTG 25 12 2017

Quyết định 399/QĐ-UBND 18 12 2017

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND 05 12 2017

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật