Quyết định 2961/QĐ-UBND ban hành ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đối tượng hỗ trợ là hộ đang sinh sống trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, có bão mạnh, cụ thể:

• Hộ nghèo là hộ được công nhận thuộc danh sách hộ nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2016;

• Hộ chính sách xã hội là hộ gia đình có ít nhất một thành viên đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng và các thành viên còn lại là trẻ em và người cao tuổi.

Điều kiện hỗ trợ:

• Đối với hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố: có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà;

• Đối với hộ gia đình nhà ở kiên cố:

 Có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà đang bị hư hỏng cần phải sửa chữa lại;

 Có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà đang bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại;

Chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5m trở lên tính từ nền nhà;

• Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTgQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Mức hỗ trợ:

• Xây dựng mới nhà ở: hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ;

• Sửa chữa nhà ở: hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng nhà ở:

• Xây dựng nhà ở mới:

 Đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng;

 Diện tích sàn sử dụng tối thiểu 24m2

Cao hơn mức ngập lụt theo quy định;

 Tuổi thọ nhà ở từ 10 năm trở lên.

Sửa chữa nhà ở: sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà

 Bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng;

 Diện tích sàn sử dụng tối thiểu 24m2

Cao hơn mức ngập lụt theo quy định;

 Tuổi thọ nhà ở từ 10 năm trở lên.

• Nhà ở hộ gia đình trong vùng ngập lụt, đồng thời bị ảnh hưởng của bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu lợp có chất lượng tốt đảm bảo khả năng phòng, tránh bão.

Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở: 667 hộ (trong đó số hộ sửa chữa nhà ở: 162 hộ; số hộ xây dựng mới nhà ở: 505 hộ)

Tổng kinh phí để thực hiện hỗ trợ: 23.440 triệu đồng được cấp từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở trước ngày 30/7/2018.

Quyết định 2961/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 13/10/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2961-QD-UBND-2017-ho-tro-ve-nha-o-cho-ho-ngheo-ho-chinh-sach-xa-hoi-Ha-Tinh-367293.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật