Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 3039/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo quy địnhh của Quyết định này, tỉnh Vĩnh Phúc đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục xác định mức độ khuyết tật. Cụ thể phương án đơn giản hóa thủ tục xác định mức độ khuyết tật thuộc mục “Thủ tục hành chính cấp huyện” được thông qua như sau:

- Nội dung đơn giản hóa: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định chưa hợp lý

Thành phần hồ sơ được quy định đầy đủ, rõ ràng tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số hạn chế cụ thể như đối với một số bệnh về tâm thần, thần kinh, trí tuệ hồ sơ kết luận của Hội đồng Giám định y khoa còn chung chung chưa cụ thể mức độ khuyết tật nặng, nhẹ trong khi đó các thành viên trong hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã không có chuyên môn về y học, không được đào tạo bài bản về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ không hiểu hết hồ sơ bệnh án do đó khi đánh giá chủ yếu vẫn mang tính chất cảm tính là nhìn vào bệnh tình thực tế của từng đối tượng để đánh giá mức độ khuyết tật.

- Lý do: Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định chưa hợp lý

- Giải pháp: Chuyển thủ tục xác định mức độ khuyết tật đối với các bệnh về tâm thần, thần kinh, trí tuệ sang cho các cơ quan có chuyên môn về y tế xác định.

Ngoài ra, quyết định này cũng thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính khác như thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp mới giấy phép lái xe,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2017.

Chi tiết văn bản vui lòng theo dõi tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-3039-QD-UBND-2017-phuong-an-don-gian-hoa-12-thu-tuc-hanh-chinh-Uy-ban-Vinh-Phuc-366396.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật