Ngày 31/10/2017, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Công văn số 70587/CT-TTHT về việc hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Theo đó, vấn đề giảm trừ gia cảnh được quy định như sau:

Người phụ thuộc bao gồm:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, gồm: anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế; ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế

Điều kiện để được tính là người phụ thuộc:

- Đối với người trong độ tuổi lao động:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động: phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Đối với cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp:

+ Bản chụp CMND

+ Giấy tờ hợp pháp xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế: bản chụp sổ hộ khẩu, giẩy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

+ Giấy xác nhận khuyết tật; Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

- Đối với các cá nhân khác: Ngoài những giấy tờ như trên, cần thêm

+ Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng; hoặc UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng). 

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-70587-CT-TTHT-2017-ho-so-chung-minh-nguoi-phu-thuoc-Ha-Noi-367000.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật