Nghị định 144/2017/NĐ-CP ban hành ngày 15/12/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý

Theo đó, người có hoàn cảnh khó khăn là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang được hưởng trơ cấp xã hội hàng tháng thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

- Người nhiễm chất độc da cam;

- Người cao tuổi;

- Người khuyết tật;

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

- Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

- Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

- Người nhiễm HIV.

Nghị định quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và chi nhánh. Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ, chính sách theo quy định và thu lao được tính như sau:

- Thù lao được xác định trên cơ sở thời gian làm việc thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã bỏ ra để thực hiện trực tiếp cho vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Thù lao, bồi dưỡng được xác định thông qua hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với mức thù lao, bồi dưỡng tương ứng với từng hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Ngoài thù lao, bồi dưỡng, người thực hiện trợ giúp pháp lý còn được thanh toán chi phí phát sinh thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;

Nghị định 144/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Nghi-dinh-144-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Tro-giup-phap-ly-370030.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật