Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

Chính sách đối với gia đình người khuyết tật 

- Hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho hộ gia đình chăm sóc NKT đặc biệt nặng: mức hỗ trợ 270.000 

- Hỗ trợ mai táng phí khi NKT đang hưởng trợ cấp chết: mức hỗ trợ 20 lần mức chuẩn trợ cấp 

- Hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp: hỗ trợ 30kwh/hộ/tháng tương ứng 46.000đ

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Tôi là người khuyết tật ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi được biết ở Huế có tổ chức hỗ trợ làm chân giả nhưng không biết liên hệ như thế nào. Mong được tư vấn? 08 12 2017

Tôi là người mù từ nhỏ. Gia đình ở Huế, tôi muốn hỏi khi được thừa kế đất từ cha mẹ để lại tôi cần những thủ tục gì đến các cơ quan nào? 07 12 2017

Tôi là Người khuyết tật, con tôi học ở trường có được ưu tiên gì không? 06 12 2017

Xin hỏi hộ nghèo sẽ được hưởng những chính sách gì từ Nhà nước? 05 12 2017

Gia đình tôi có 5 người, có anh trai tôi là người khuyết tật. Tôi muốn hỏi giờ nhà tôi muốn mở cửa hàng ăn cần làm thủ tục gì? Mong được tư vấn. 04 12 2017

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật