Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

Chúng tôi xin cung cấp một số địa điểm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật tại Huế: 

- Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Địa chỉ 16 Thánh Gióng, Thành phố Huế. ĐT: 02343516565 / 02343563863 

- Trung tâm dạy nghề Hy Vọng, địa chỉ: 20 Nhật Lệ, thành phố Huế. ĐT: 0234.351.1511

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018