Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự: Điều 628, 632, 631, 632, 633, 634

Hướng giải quyết:

Từ những thông tin bác cung cấp, chúng tôi đưa ra hướng giải quyết như sau:

Điều 628 BLDS quy định, những loại di chúc bằng văn bản bao gồm:

“1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng ...” 

Điều 633 BLDS quy định di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như sau:

“Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.”

Điều 634 BLDS quy định di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

“Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.”

Theo những quy định trên thì:

Khi lập di chúc, thì bác có thể chọn tự viết tay di chúc hoặc đánh máy di chúc. 

Với di chúc bác tự đánh máy, hoặc nhờ người viết, đánh máy hộ, thì di chúc phải có ít nhất 02 người làm chứng và phải tuân theo quy định về nội dung tại Điều 631 BLDS và Điều 632 như sau:

Điều 632 về người làm chứng:

“Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.” 

Điều 631 về nội dung di chúc:

“1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”

Với di chúc bác tự viết tay, và không cần người làm chứng, di chúc phải tuân theo quy định về nội dung tại Điều 631 BLDS đã nêu trên.

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Sắp tới tôi kết thúc thời gian thử việc và sẽ ký hợp đồng làm việc tại công ty. Tôi có nghe một số người nói đóng BHXH theo mức lương và một số khoản phụ cấp khác. Vậy tôi xin hỏi cụ thể những loại tiền đóng BHXH là gì? 21 08 2018

Tôi là lao động nữ, sẽ tròn 55 tuổi vào tháng 11/2018. Tính tới thời điểm đó, tôi đã có 12 năm đóng BHXH bắt buộc và 03 năm đóng BHXH tự nguyện. Xin hỏi, tôi có thể được hưởng lương hưu hay không? 20 08 2018

Tôi đang mang thai và thời gian dự sinh là 10/11/2018. Hợp đồng lao động của tôi sẽ kết thúc vào 31/8/2018. Nếu sau khi hết hạn hợp đồng mà công ty không tiếp tục ký với tôi nữa thì tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Tôi có tham gia BHXH từ thán 17 08 2018

Tôi hiện nay đang làm việc tại một doanh nghiệp, đóng BHXH liên tục từ năm 2007 đến nay. Cách đây vài hôm tôi có đọc được thông tin rằng lao động nam ngoài việc được nghỉ việc hưởng nguyên lương cũng có thể được nhận thêm trợ cấp khi vợ sinh con, xin hỏi 16 08 2018

Tôi bị tai nạn giao thông trên đường đến công ty, được cấp cứu, bó bột tại phòng khám đa khoa tư nhân, có đầy đủ giấy tờ, sổ y bạ, phim chụp X quang. Cho tôi hỏi, tôi có đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ thì trường hợp này tôi có được hưởng chế độ ốm đau khôn 15 08 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật