Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

- Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2015: Điều 107, 611, 623

- Hướng giải quyết:

Từ những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi đưa ra hướng giải quyết như sau:

Quyển sổ tiết kiệm mang tên ông, nhưng là tài sản được tạo lập trong thời kì hôn nhân. Do đó, theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 66 Luật HNGĐ 2014, bà bạn có quyền định đoạt đối với ½ giá trị khoản tiền trong sổ tiết kiệm. Với ½ giá trị còn lại được xác định là phần di sản mà ông nội bạn để lại.

Tuy nhiên, ông bạn chết năm 1996 mà không để lại di chúc, từ thời điểm đó đến nay, bà bạn vẫn là người đang nắm giữ, quản lý sổ tiết kiệm.

Tại Điều 623 BLDS 2015 quy định như sau:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là … 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó….”

Sổ tiết kiệm 100 triệu đồng được coi là động sản (theo quy định tại Điều 107 BLDS), do đó, thời hiệu để những người thừa kế yêu cầu chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Theo Điều 611 BLDS thì “thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết”. Ông bạn mất năm 1996, thì năm 1996 được coi là thời điểm mở thừa kế. Như vậy, thời hiệu để bố bạn và các chú của bạn (những người thừa kế) yêu cầu chia thừa kế là 10 năm kể từ năm 1996, tức là đến năm 2006 thì hết thời hạn yêu cầu chia di sản. Đến năm 2017, thì bố bạn và các chú không thể yêu cầu chia thừa kế được nữa.

Người thừa kế trong trường hợp này được xác định theo quy định về thừa kế theo pháp luật, vì khi ông bạn mất không để lại di chúc. Do đó, người thừa kế theo pháp luật cho di sản của ông bạn là:

“Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”

Tức người thừa kế bao gồm: bà bạn (vợ của ông), bố bạn, và các chú (con của ông), cha, mẹ của ông (nếu còn sống).

Như vậy, bà bạn là người thừa kế hàng thứ nhất và hiện nay là người đang quản lí sổ tiết kiệm (tức di sản ông để lại), nên sổ tiết kiệm này sẽ thuộc về bà của bạn. Bố bạn và các chú sẽ không có quyền yêu cầu chia di sản do ông bạn để lại. 

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018