Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

- Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật lao động năm 2012

+ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Hướng giải quyết:

Từ những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra hướng giải quyết như sau:

(1) Theo Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012 pháp luật có quy định cho phép lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản nhưng phải tuân thủ thời gian nghỉ thai sản sau:

 “1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

….

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.” 

Như vậy, khi bạn đã nghỉ ít nhất được 4 tháng thai sản, nếu có nhu cầu và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe thì bạn được công ty đồng ý có thể trở lại làm việc trước khi hết hạn nghỉ chế độ thai sản. Trong trường hợp này, bạn vẫn được hưởng trợ cấp thai sản và hưởng lương những ngày làm việc này. Tiền lương khi đi làm lại của bạn được tính bằng ngày công trước đó, bằng 100% lương trước đây của bạn. 

(2) Theo Khoản 2 Điều 12 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về bảo hiểm xã hội đối với trường hợp lao động đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con như sau:

“Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định … nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Theo đó, kể từ thời điểm bạn đi làm sớm, bạn phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và công ty sẽ tiến hành trích 1 phần tiền lương của bạn để đóng bảo hiểm xã hội cho bạn.

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018