Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

- Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật lao động năm 2012

- Hướng giải quyết:

Từ những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra hướng giải quyết như sau:

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 quy định về thời giờ làm thêm như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Theo đó, về nguyên tắc nếu bạn không đồng ý thì doanh nghiệp không được phép bắt ép bạn làm thêm giờ. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, bạn phải tuân thủ quy định làm thêm giờ của doanh nghiệp trong những trường hợp quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động năm 2012:

“Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”

Nếu không thuộc các trường hợp trên, bạn có quyền không đồng ý với yêu cầu của công ty về việc làm thêm giờ. Nếu khi bạn không đồng ý việc làm thêm mà công ty xử lý kỷ luật với bạn thì công ty đã vi phạm quy định tại Điều 104, 106 Bộ luật Lao động năm 2012 về thời giờ làm việc bình thường và điều kiện sử dụng người lao động làm thêm giờ.

Bên cạnh đó, theo Điều 178 Bộ luật lao động năm 2012 về hành vi cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật:

“1. Sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

2. Sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục...”

Như vậy, bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc làm thêm giờ. Nếu công ty có các hành vi ép buộc bạn làm thêm giờ hoặc có hành vi cấm theo quy định trên thì bạn có thể yêu cầu công ty chấm dứt hành vi đó.

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018