Phòng tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC tư vấn:

Nếu gia đình bạn thuộc hộ nghèo thì bạn có quyền vay vốn theo hộ gia đình là hộ nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Điều kiện để được vay vốn theo hộ nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2002 gồm:

- Có địa chỉ cư trú hợp pháp

- Có trong danh sách hộ nghèo được UBND xã cấp có xác nhận của Chủ tịch UBND xã.

  • Mức vay: Tối đa 50 triệu đồng
  • Thời gian vay: tối đa 5 năm
  • Lãi suất: 0,55%/tháng
  • Lãi suất nợ quá hạn: 130% lãi suất khi cho vay
  • Hồ sơ vay vốn: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND xã xác nhận chị thuộc hộ nghèo.

* Việc vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội sẽ được thông qua các kênh sau:

  • Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
  • Các Hợp tác xã Việt Nam
  • Hội người mù Việt Nam
  • Các Tổ Tiết kiện & Vay vốn do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam quản lý.

Nếu bạn không phải là thành viên của các Hợp tác xã Việt Nam, Hội người mù, Tổng liên đoàn lao động, thì bạn có thể vay vốn thông qua Tổ tiết kiệm & Vay vốn.

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018