Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thời gian đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 09/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Em là người khuyết tật vận động mức độ nặng. Em muốn học trung cấp ngành kế toán thì thời gian đào tạo là bao lâu? Trường hợp nào được kéo dài thời gian học tập (Do chân em hay đau nhức khi trở trời nên hay phải lên bệnh viện điều trị)? Xin tư vấn giúp cho em.

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ, do đó, Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) xin được đưa ra hướng tư vấn như sau:

Theo Điều 4 Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, thời gian đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được quy định như sau:

“1. Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để học sinh hoàn thành một chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận văn bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể:

a) Từ ba đến bốn năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương (THCS);

b) Hai năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (THPT);

c) Từ một đến 1,5 năm học đối với chương trình được thiết kế cho học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, đồng thời có chứng chỉ về giáo dục nghề nghiệp cùng nhóm ngành, nghề có thời gian đào tạo từ một năm trở lên hoặc đối với học sinh đã có bằng tốt nghiệp khác ngành đào tạo từ trình độ TCCN trở lên.

2. Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình bao gồm thời gian tối đa để hoàn thành các học phần trong chương trình, được tính từ thời điểm bắt đầu học học phần thứ nhất đến khi hoàn thành học phần cuối cùng của chương trình và thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp.

Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng về đào tạo của trường, bảo đảm không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ ba đến bốn năm học, không vượt quá ba lần thời gian thiết kế cho chương trình từ một đến 1,5 năm học và chương trình hai năm học cộng với thời gian tối đa ba năm để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp, được tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất.

Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối với học sinh đang học thuộc vào một trong các trường hợp sau: Được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh – quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục học tại trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học.

Học sinh học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành một trong hai chương trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất”.

Có thể thấy, tùy thuộc vào việc anh/chị có trình độ nào và theo học trường trung cấp đào tạo về ngành nghề lĩnh vực nào thì thời gian đào tạo ở trường anh/chị theo học sẽ quy định thời gian đào tạo tương ứng với quy định trên. Để được biết thêm thông tin chi tiết, anh/chị có thể liên lạc hoặc gặp trực tiếp Ban giám hiệu nhà trường nơi anh/chị có nguyện vọng theo học.