Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc phải công chứng không?

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 08/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật. Tôi có thắc mắc như sau: Tôi và ông A đang dự định tiến hành ký kết hợp đồng thuê nhà, để việc thuê nhà được tiến hành đúng theo quy định pháp luật thì hợp đồng thuê nhà có phải công chứng không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Căn cứ Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở được thực hiện như sau:

  • Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.
  • Đối với các giao dịch này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.
  • Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.
  • Đối với các giao dịch này (trong đó có cho thuê nhà ở) thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.
  • Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.
  • Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà ở.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 không bắt buộc phải công chứng vẫn có hiệu lực pháp lý nhưng để có hiệu lực pháp lý cao nhất thì cần phải công chứng để đảm bảo quyền lợi (hoặc các tranh chấp phát sinh) về sau này của các bên.