Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Doanh nghiệp có được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc cho người lao động không?

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 05/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là chủ doanh nghiệp sản xuất đồ thủ công may tre đan và có sử dụng lao động là người khuyết tật. Vừa rồi, xưởng chứa nguyên liệu tôi không may xảy ra hỏa hoạn và bị thiêu rụi toàn bộ số vật liệu trong xưởng. Do đó, công ty tôi đang gặp khó khăn và không thể đóng BHXH cho người lao động được. Vậy công ty tôi có được tạm đóng BHXH cho công nhân một thời gian không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

Thứ nhất, các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

  • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; 
  • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. 

Thứ hai, điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Trong những trường hợp nói trên, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào vào quỹ hưu trí và tử tuất khi đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; 
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). 

Thứ ba, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo tỉ lệ như sau:

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  • 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hết thời hạn tạm dừng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Như vậy, doanh nghiệp mà anh/chị đang làm chủ muốn tạm dừng đóng BHXH cho người lao động thì cần đáp ứng các điều kiện nói trên và thời hạn tạm dừng đóng không quá 12 tháng. Hết thời hạn tạm dừng đóng, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.