Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Người bị bệnh tâm thần gây thiệt hại, ai bồi thường?

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 04/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi có một người cháu năm nay 25 tuổi bị bệnh tâm thần, đã có quyết định của Tòa về mất năng lực hành vi dân sự vào tháng 7/2018. Dạo gần đây bệnh tình của cháu trở nặng nên gia đình phải đưa vào viện điều trị tiếp. Mấy hôm trước khi đang điều trị tại bệnh viện thì cháu tôi trong lúc phát bệnh đã đập phá làm hỏng đồ đạc của người khác. Xin hỏi trong trường hợp này gia đình có phải bồi thường hay không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về người mất năng lực hành vi dân sự như sau: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”.

Tiếp đó, tại khoản 2, khoản 3 Điều 599 BLDS 2015 quy định về việc bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý như sau:

  • Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện trực tiếp quản lý thì bệnh viện phải bồi thường thiệt hại xảy ra.
  • Bệnh viện không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

Do vậy, cháu của anh/chị là người (đã bị Tòa án tuyên) mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại đến tài sản của người khác trong bệnh viện khi đang điều trị tại bệnh viện thì về nguyên tắc bệnh viện phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, trong trường hợp, bệnh viện chứng minh được bệnh viện không có lỗi trong quản lý bệnh nhân thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của cháu anh/chị chịu trách nhiệm bồi thường.