Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giải quyết chế độ cho trường hợp không đủ thời gian đóng BHXH và tuổi để nhận lương hưu

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 02/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi sinh năm 1980, là người khuyết tật bị bại liệt 1 chân trái. Đến nay sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng nên không thể tiếp tục đi làm được nữa. Tôi làm công nhân may, đã đóng BHXH bắt buộc được 13 năm. Tôi muốn hỏi rằng liệu sau khi tôi nghỉ việc, cũng không tiếp tục đóng BHXH nữa thì tôi có được giải quyết chế độ gì không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 được hướng dẫn bởi Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về trường hợp hưởng BHXH một lần bao gồm:

  • Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.
  • Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.
  • Người lao động đang bị mắc bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn (được hướng dẫn bởi Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT).

Như vậy, trường hợp anh/chị đã tham gia BHXH được 13 năm (chưa đủ 20 năm theo quy định nói trên), sau 01 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện mà có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014 được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Lưu ý rằng, khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần (khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Trong trường hợp anh/chị có nhu cầu hưởng BHXH một lần, anh/chị cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng gồm những loại giấy tờ quy định Điều 109 Luật BHXH 2014, cụ thể:

  1. Sổ BHXH của anh/chị;
  2. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của anh/chị (Mẫu 14-HSB kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH).

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm anh/chị đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần, anh/chị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của anh/chị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (Điều 110 Luật BHXH 2014).