Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghỉ việc điều trị tái phát do tai nạn lao động có được hưởng chế độ ốm đau không?

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 01/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật đang làm công nhân may đóng BHXH hơn 10 năm. Cách đây một năm tôi bị tai nạn lao động đã được điều trị ổn định rồi nhưng gần đây tôi bị đau lại phải nghỉ làm và vào viện điều trị liên tục trong 15 ngày, có đủ bệnh án, giấy khám bệnh của bệnh viện. Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ ốm đau không và mức hưởng như thế nào?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Thứ nhất, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, một trong những điều kiện hưởng chế độ ốm đau gồm: “Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…”

Như vậy, anh/chị điều trị thương tật tái phát do tai nạn lao động phải nghỉ việc 15 ngày và có xác nhận của bệnh viện nơi đã điều trị thuộc trường hợp được hưởng chế độ ốm đau.

Thứ hai, theo điểm a khoản 1 Điều 26 Luật BHXH 2014 và khoản 1 Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, trong điều kiện làm việc bình thường, thời gian tối đa mà anh/chị được hưởng chế độ ốm đau trong 01 năm (tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần) sẽ được xác định như sau:

  • 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;
  • 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
  • 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Như vậy, anh/chị cần lưu ý thêm, với 10 năm đã đóng BHXH thì thời gian tối đa mà anh/chị được hưởng chế độ ốm đau trong năm là 30 ngày.

Thứ ba, căn cứ khoản 1 và khoản 4 Điều 28 Luật BHXH 2014, mức hưởng chế độ ốm đau một ngày của anh/chị được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày, trong đó mức trợ cấp theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi anh/chị nghỉ việc.    

Đối chiếu với quy định nói trên, mức hưởng chế độ ốm đau của anh chị trong trường hợp này được tính theo công thức sau đây:

75% × mức tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24 ×15 ( ngày thực nghỉ)

Để được hưởng chế độ ốm đau, theo Điều 100 Luật BHXH năm 2014, anh/chị cần chuẩn bị các giấy tờ gồm: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện (trong trường hợp điều trị nội trú) hoặc bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (trong trường hợp điều trị ngoại trú). Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, anh/chị nộp 01 bộ hồ sơ tới người sử dụng lao động (là người trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với anh/chị). Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.