Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 20/12/2018

Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Cụ thể, từ năm học 2018 – 2019 (tức từ 01/09/2018), miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Để được miễn học phí, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu; Bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú của cơ quan công an trong trường hợp thất lạc hộ khẩu,…. Trường hợp trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được miễn học phí theo quy định nêu trên đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP thì chỉ cần nộp Đơn đề nghị miễn học phí.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/12/2018.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-145-2018-nd-cp-bo-sung-them-doi-tuong-duoc-mien-hoc-phi-167958-d1.html